• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Ścieżka rowerowa – szlakiem kolejowym

Projekt zrealizowany w 2011 roku przez Powiat Lidzbarski, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.

Długość trasy: ok. 28 km

Przebieg trasy:

Lidzbark Warmiński - Długołęka - Bobrownik - Łaniewo - Poborowo - Wolnica - Opin - Krosno - Orneta

Czytaj więcej: Ścieżka rowerowa – szlakiem kolejowym

Gmina Lidzbark Warmiński

Szlak 1

Trasa szlaku nr 1 oznaczona jest kolorem czerwonym. Posiada następujący przebieg: Lidzbark Warmiński - Łaniewo - Kaszuny - Miejska Wola - Babiak - Bugi - Runowo - Workiejmy - Nowa Wieś Wielka - Redy - Wielochowo - Lidzbark Warmiński. Jest to najdłuższa trasa licząca 50 km, która prowadzi przez piękne tereny leśne z wieloma atrakcjami.

Na trasie szlaku nr 1 warto zobaczyć:

 • wiele ciekawych zabytków w Lidzbarku Warmińskim, do których należą m.in.: Kościół św. Piotra i Pawła, Cerkiew Prawosławna p.w. św. Ap. Piotra i Pawła, Wysoka Brama, Mury Obronne, Oranżeria Krasickiego, Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża, Zamek Biskupów Warmińskich
 • XIV-wieczny kościół p.w. św. Anny w Babiaku
 • Zbudowaną w I połowie XIX w. kaplicę filialną p.w. św. Wojciecha w Bugach
 • Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy w Runowie z ołtarzem głównym z 1772 r. autorstwa Andrzeja Schmidta
 • Kaplicę p.w. św. Marcina w Workiejmach
 • Kościół p.w. św. Maksymiliana Maria Kolbe w Łaniewie
 • zabytek archeologiczny: grodzisko wyżynne pierścieniowate w miejscowości Workiejmy

  Czytaj więcej: Gmina Lidzbark Warmiński

Gmina Stawiguda

Szlak 44 – zielony

Stawiguda - Pluski - Łańsk - Olsztyn Jaroty

Długość trasy:
30,5 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:45.
Stopień trudności:
średni.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Jest to szlak okrężny. Oznaczenia w dość dużych odstępach, przede wszystkim na skrzyżowaniach, rozjazdach i zakrętach.

Szlak 45  – niebieski

Stawiguda - Pluski - Łańsk - Olsztyn Jaroty

Długość trasy:
23,3 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:35.
Stopień trudności:
trudny.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Jest to trasa przebiegająca przez gminy Olsztynek i Stawiguda. Dość dobrze oznakowana. Wiedzie przez atrakcyjne tereny leśne.

Szlak 46 – czerwony

Dorotowo – Stawiguda

Długość trasy:
11 km.
Przewidywany czas przejazdu:
1:25.
Stopień trudności:
średni.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa nieoznakowana.

Opis-komentarz:
Trasa początkowo wiedzie brzegiem Jez. Wulpińskiego. Później zagłębia się w rozległy kompleks leśny. Może stanowić kontynuację trasy 12.1 Olsztyn Jaroty - Gągławki.

Szlak 47 - Wokół Jeziora Kielarskiego

Długość trasy:
6,5 km.
Przewidywany czas przejazdu:
0:50.
Stopień trudności:
średni.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Jest to okólna trasa o zróżnicowanym charakterze terenu. Rozpoczyna się i kończy w miejscowości Ruś (przy nowo wybudowanej szkole). Tu mieści się tablica informacyjna, która dokładnie przedstawia przebieg trasy. Trasa oznaczona białym symbolem roweru. W kilku miejscach umieszczono drogowskazy.

Jeśli chcesz zobaczyć dokładny opis szlaków wejdź na stronę
www.powiat-olsztynski.pl

Szlak "Poznaj architekturę wsi warmińskiej"

Trasa szlaku:
Szlak rowerowy jest zamkniętą pętlą okrężną wokół Olsztyna. Przebiegał będzie po drogach dogodnych dla ruch u rowerowego, częściowo po bocznych drogach asfaltowych, częściowo po drogach gruntowych i leśnych. Pętla w trzech punktach od strony południowo-wschodniej i w jednym od zachodu, łączyć się będzie z istniejącymi oznakowanymi wcześniej szlakami rowerowymi.
Długość szlaku (km):
117,7

Opis-komentarz:
0 km skrzyżowanie dróg: Słupy-Gady i Różowo- Barczewko. Droga asfaltowa
1,4 km po prawej stronie znajduje się leśny parking zdatny do przygotowania na jego terenie miejsca postoju dla rowerzystów
1,8 km po prawej stronie znajduje się Gospodarstwo Gościnne „Janczary”, prowadzące działalność agroturystyczną. Po stronie lewej istnieje możliwość zejścia na przygotowaną plażę.
2,7 km Barczewko. W miejscowości skrzyżowanie z drogą na Gady (kierunek wskazuje znak), trasa wiedzie prosto, nadal asfaltową szosą.
4,2 km Rozwidlenie dróg. Drogowskaz informuje o drodze do Łęgajn (w prawo). Rowerzysta napotyka tu na oznaczenia szlaków rowerowych gminy Barczewo.Droga asfaltowa.
6,6 km Biedowo.
7,7 km Skrzyżowanie z drogą prowadzącą do Tuławek (w lewo, drogowskaz). Tuz obok znajduje się duża stajnia z końmi sportowymi, urządzony parkour i okólniki. Nadal szosa.
8,5 km Przejazd kolejowy.
9,8 km Dojazd do ruchliwej drogi, jej bezkolizyjne przecięcie i wjazd
do Barczewa. Ulica asfaltowa.
10 km Barczewo. Ulica Warmińska.
10,8 km Skręt w prawo w ulicę Mickiewicza, przejazd przez most na rzece Pisa.
11,2 km Węzeł szlaków gminnych (mapa z opisami na ścianie jednego z budynków).
11,4 km Skręt w lewo na ulicę Kościuszki (droga prowadzi do Butryn, o czym informuje drogowskaz).Droga asfaltowa.
13,2 km Po lewej cmentarz.
15,1 km W lewo odchodzi droga w kierunku Leszna (drogowskaz).
16,7 km W lewo odchodzi droga w kierunku Jedzbarka (drogowskaz).
18,0 km Pogorszenie jakości nawierzchni asfaltowej.
22,2 km Prejłowo. Skręt w prawo w kierunku Olsztyna (drogowskaz). Asfaltowa szosa. Rozpoczęcie odcinka wspólnego z czarnym szlakiem rowerowym gminy Purda
23,3 km Na skrzyżowaniu trasa wiedzie w lewo (drogowskaz na Purdę i Butryny).Czarny szlak wiedzie prosto do Olsztyna.
25,4 km Pajtuny. Nadal asfalt.
28.3 km Purda. Węzeł szlaków rowerowych (mapa i opisy), skrzyżowanie dróg na Barczewo, Butryny, Nową Wieś. Trasa prowadzi drogą asfaltową w prawo.
31,6 km Marcinkowo. Asfaltowa szosa.
32,0 km W lewo odchodzi droga w kierunku Purdki (drogowskaz).
32,5 km Stacja PKP Marcinkowo, przejazd kolejowy.
35,1 km Skrzyżowanie i bezkolizyjne przecięcie drogi Olsztyn-Ostrołęka . Dalej asfalt.
36,0 km Wjazd do lasu. Trasa prowadzi dobrej jakości gruntową drogą leśną.
37.3 km Skrzyżowanie leśnych dróg, rozpoczęcie odcinka wspólnego z czerwonym szlakiem gminy Purda. Skręt w prawo. Dobra droga leśna.
38,8 km Skrzyżowanie leśnych dróg. Trasa prowadzi w lewo. Dobra droga leśna
39,6 km Nawierzchnia zmienia się na żużlową.
40.0 km Leśniczówka Kaborno. Skrzyżowanie dróg. Trasa wiedzie prosto. Żużel.
40,6 km Zabudowania miejscowości Kaborno, skrzyżowanie dróg (trasa prosto). Miejscami nawierzchnia piaszczysta.
42,0 km Wjazd do kompleksu leśnego. Wygodna, szeroka, dobrze utwardzona droga leśna.
42,7 km Skręt w lewo (w kierunku jeziora), przy leśnej kapliczce.
43,0 km Na skrzyżowaniu w prawo. Dobra droga leśna.
43,5 km W prawo możliwość wjazdu nad jezioro. Trasa wiedzie w lewo.
43,8 km Skręt w prawo na przecięciu dróg. Droga leśna.
45,1 km Trękus. Nawierzchnia szutrowa.
45,3 km Skrzyżowanie przy kapliczce. Trasa prowadzi prosto.
45,8 km Nawierzchnia zmienia się po wyjeździe ze wsi na asfalt.
47,0 km Linowo. Droga asfaltowa.
48,9 km Wjazd na drogę Szczęsne –Stary Olsztyn. Kierunek w lewo. Asfaltowa szosa.
50,5 km Stary Olsztyn.
52,2 km Skrzyżowanie i bezkolizyjne przecięcie drogi Olsztyn- Butryny. Punkt wspólny z żółtym szlakiem rowerowym gminy Purda. Dalej nawierzchnia żużlowa.
53,0 km Dojazd do jeziora i drogi prowadzącej wzdłuż jego brzegu (na prawo). Spotkanie z zielonym szlakiem turystyki pieszej.
53,3 km Zabudowania miejscowości Bartążek. Wjazd na asfalt.
55,4 km Dojazd do drogi Olsztyn- Bartąg oraz mostu na Łynie. Skręt w lewo. Asfalt.
55,5 km Bartąg. Na skrzyżowaniu skręt w lewo (na Ruś, drogowskaz).
56,3 km Rozwidlenie dróg: w lewo Ruś, trasa prowadzi w prawo (Gietrzwałd).Wyboisty asfalt.
57,5 km Koniec odcinka asfaltowego, początek szutrowego.
57,7 km Przejazd pod mostem kolejowym. Za nim na podjeździe bruk
57,9 km Koniec odcinka stabilizowanego brukiem. Dalej droga żużlowa.
59,2 km Dojazd do drogi na Warszawę i jej bezkolizyjne przecięcie. Wjazd na drogę prowadzącą do Tomaszowa (w lewo, drogowskaz). Asfalt.
60,3 km Tomaszkowo. Na skrzyżowaniach nie zmieniamy kierunku.
63,5 km Na prawo zjazd do ośrodka Copernicus, jezioro, zabudowania letniskowe. Nadal asfalt. 65,0 km Sząbruk. Skrzyżowanie z drogą prowadzącą do Kudyp (w prawo). Trasa wiedzie w lewo w kierunku Gietrzwałdu (drogowskaz). Początek odcinka wspólnego z czerwonym szlakiem rowerowym Olsztyn- Stare Jabłonki. Szosa.
67,3 km Uniszewo. Trasa wiedzie cały czas asfaltem.
68,8 km Dalszy ciąg zabudowań Uniszewa. Po prawej zostaje przejazd kolejowy.
70,0 km Stacja PKP Uniszewo.
72,4 km Łajsy. Przejazd przez tory. Asfalt.
75,9 km Wjazd do Gietrzwałdu, przejazd pod drogą Olsztyn- Ostróda. W centrum skrzyżowanie. Trasa prowadzi prosto podjazdem (znak na Woryty). Asfalt.
77,6 km Woryty. Na rozwidleniu koło kapliczki w prawo. Szosa asfaltowa.
78,6 km Wjazd na drogę gruntową (w prawo) i na pierwszym skręcie również w prawo. Koniec odcinka wspólnego ze szlakiem czerwonym. Dalej droga gruntowa polna.
81,9 km Rentyny. Droga piaskowa, miejscami grząska. Po prawej jezioro.
82,3 km Skręt w lewo, w drogę leśną (podjazd).
84,5 km Wjazd na drogę Olsztyn- Morąg. Trasa wiedzie w prawo.
84,6 km Skręt w lewo, w boczna gruntową drogę.
86,1 km Wjazd na asfalt w miejscowości Wrzesina. Trasa w lewo.
86,6 km Ostatnie zabudowania wsi, nawierzchnia asfaltowa przechodzi w szuter dobrze utwardzony.
88,0 km Porbady.
88,2 km Skrzyżowanie koło drzewa, pętla wiedzie w prawo. Dobra droga polna.
88,6 km Rozwidlenie dróg koło krzyża. Należy skręcić w prawo. Droga polna.
90,0 km Skręt w lewo w kierunku stacji PKP Godki. Droga gruntowa.
90,5 km Stacja, przejazd przez tory kolejowe.
90,7 km Wjazd na szosę w kierunku Jonkowa (w prawo).
91,9 km Węgajty. Trasa wiedzie asfaltem.
93,5 km Wjazd do Jonkowa. Należy kierować się w lewo, na ulicę Ks.Jana Hanowskiego. We wsi asfalt.
94,0 km W centrum Jonkowa skrzyżowanie z droga na Mostkowo. Trasa prowadzi prosto.
95,0 km Rozwidlenie dróg: w prawo Olsztyn, pętla skręca w lewo drogą asfaltową do Mątek.
96,7 km Mątki. We wsi mocno dziurawy asfalt.
97,7 km Wyjazd i zmiana nawierzchni na szuter.
97,8 km Rozwidlenie dróg: w prawo do wsi Polejki (drogowskaz), w lewo dobrej jakości szuter w kierunku wsi Kajny (drogowskaz). Skręt w prawo.
99,3 km Przejazd przez tory kolejowe. Zaraz za torami skręt w lewo i jazda droga gruntowa wzdłuż torów.
101,8 km Wjazd na asfalt w Barkwedzie. Skręt w prawo.
102,0 km Przejazd przez most na Starej Łynie. Istnieje możliwość dojazdu do Gospodarstwa „Strusiolandia”. Początek odcinka wspólnego ze szlakiem pieszym czerwonym. Asfalt.
102,3 km Skręt w prawo w drogę leśną.
103,5 km Rozwidlenie dróg polnych, skręt w prawo.
106,3 km Drewniany most nad rzeką. Dalej droga polna.
107,0 km Wjazd na asfalt we wsi Brąswałd. Skręt w prawo.
107,2 km Skręt w lewo w drogę żużlową (koło kapliczki).
107,4 km Rozwidlenie dróg koło krzyża, jazda w prawo (zgodnie ze wskazaniami strzałek) w kierunku Spręcowa i Ługwałdu. Droga gruntowa.
108,6 km Skręt w prawo na rozwidleniu. Droga gruntowa.
109,8 km Wjazd na asfalt w miejscowości Ługwałd. Skręt w lewo
111,1 km Dojazd do trasy Olsztyn- Dobre Miasto, bezkolizyjne przecięcie i dalej droga szutrowa, potem leśna.
112,7 km Dojazd do Gospodarstwa „Oaza Spokoju”, skręt w lewo. Droga gruntowa dobrej jakości.
113,8 km Wjazd na szosę Dywity-Różnowo. Skręt w lewo. Asfalt. Początek odcinka wspólnego z niebieskim szlakiem rowerowym gminy Dywity.
114,5 km Różnowo. Rozpoczyna się dziurawy asfalt. W lewo droga na Rozgity. Trasa prowadzi prosto.
115,1 km Rozwidlenie dróg. W lewo do Dąbrówki Wielkiej, trasa wiedzie w prawo (drogowskaz informuje o kierunku na Słupy). Dziurawy asfalt. Koniec odcinka wspólnego ze szlakiem niebieskim.
115,3 km Koniec drogi asfaltowej, rozpoczyna się droga gruntowa.
116,7 km Leśne miejsce postoju, w lewo droga wzdłuż ściany lasu, trasa prowadzi prosto. Droga leśna.
117,7 km Wjazd na szosę Olsztyn- Gady, bezkolizyjne przecięcie, dalej jazda szosą w kierunku Barczewka (prosto). Zamknięcie pętli.

Gmina Świątki

Szlak 48

Różynka - Skolity - Włodowo – Kłodzin

Długość trasy:
21,4 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:10.
Stopień trudności:
średni.
Stopień pofalowania terenu:
trasa płaska.
Znakowanie w terenie:
trasa nieoznakowana.

Opis-komentarz:
Projektowana trasa przebiega przez najciekawsze zakątki gminy. Nawierzchnia zróżnicowana, podobnie jak i krajobraz. Atrakcje przyrodnicze, ciekawa architektura

Jeśli chcesz zobaczyć dokładny opis szlaków wejdź na stronę
www.powiat-olsztynski.pl

Gmina Purda

Szlak 35 – czarny

Olsztyn - Ostrzeszewo - Klebark Mały - Klebark Wielki - Silice - Patryki Prejłowo - Giławy - Gąsiorowo - Rusek Wielki

Długość trasy:
25,5 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:10.
Stopień trudności:
łatwy.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Jedna z tzw. tras tranzytowych, w zamierzeniu mających połączyć szlaki gminne w system regionalny, a ten włączyć w ponadregionalny. W całości wiedzie drogami asfaltowymi. Architektura sakralna.

Szlak 36 – czerwony

Do początku

Olsztyn - Szczęsne - Klewki - Klewki PKP - Kaborno - Nowa Wieś - Kopanki - Łajs - (Maszewo)

Długość trasy:
25,5 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:50.
Stopień trudności:
średni.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Fragment projektowanej trasy międzynarodowej. Łączy Olsztyn, przez gminę Purda, z Małszewem (pow. Szczytno). Na początku bardzo ruchliwą, niebezpieczną trasa Olsztyn - Szczytno, później przez rozległe kompleksy leśne.

Szlak 37 – żółty

Olsztyn - Butryny - Nowa Kaletka - Zgniłocha

Długość trasy:
24 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:00.
Stopień trudności:
łatwy.
Stopień pofalowania terenu:
trasa płaska.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Biegnie od Olsztyna na południe, w całości pokrywając się z drogą nr 558. Kończy się na skrzyżowaniu z drogą nr 58 Olsztynek - Jedwabno.

Szlak 38 – niebieski

Olsztyn - Stary Olsztyn - Linowo - Trękus - Kaborno - Nowa Wieś - Przykop - Butryny

Długość trasy:
27 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:40.
Stopień trudności:
średni.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Trasa niebieska początkowo pokrywa się z trasą żółtą, od miejscowości Klewki PKP do miejscowości Nowa Wieś pokrywa się z trasą czerwoną.

Szlak 39 - zielony-1

Butryny - Nowa Kaletka - Butryny

Długość trasy:
11 km
Przewidywany czas przejazdu:
0:50.
Stopień trudności:
średni.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Okrężna trasa łącząca Butryny z Jeziorem Łańskim. W większości prowadzi przez tereny leśne, ciekawe obiekty przyrodnicze.

Szlak 40 - zielony-2

Marcinkowo - Purda - Marcinkowo

Długość trasy:
22 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:45.
Stopień trudności:
trudny.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Okrężna trasa prowadząca z Marcinkowa wokół Jeziora Purdzkiego. Biegnie leśnymi i polnymi drogami. Trudna technicznie, szczególnie po deszczach.

Szlak 41 - żółty-2

Kaborno - Marcinkowo

Długość trasy:
6 km.
Przewidywany czas przejazdu:
0:40.
Stopień trudności:
średni.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Łączy miejscowość Kaborno (szlak czerwony) z miejscowością Marcinkowo (szlak zielony-2).

Szlak 42 - niebieski-2

Patryki - Purda - Giławy

Długość trasy:
13,5 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:15.
Stopień trudności:
trudny.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Łączy szlak czarny (Patryki) ze szlakiem zielonym-2 (Purda), dalej wspólnie ze szlakiem niebieskim do Purdy i do Giławy.

Szlak - czerwony-2

Szlak rozpoczyna się i kończy w Purdzie. Na początku pokrywa się ze szlakiem zielonym II. W części końcowej pokrywa się ze szlakiem zielonym II i niebieskim II. Długość trasy 10 km.

Szlak 43 - niebieski-3

Szlak okrężny wokół Jez. Kośno, rozpoczyna się i kończy w miejscowości Łajs. Zróżnicowany technicznie, 22 km długości.

Jeśli chcesz zobaczyć dokładny opis szlaków wejdź na stronę
www.powiat-olsztynski.pl

Dodatkowe informacje