• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Pałace i dworki - Gmina Świątki

Świątki

Świątki-pałacyk myśliwski Świątki-pałacyk myśliwski

Dawny pałacyk myśliwski. Zabytek ten wzniesiony został w końcu XIX w. Murowany i otynkowany, jednopiętrowy, z zabudowanym poddaszem, z dachem dwuspadowym, mansardowym, krytym dachówką ceramiczną. Od strony fasady niewielki ryzalit, tworzący facjatkę zwieńczoną tympanonem. Obecnie mieści się w nim siedziba Gminnego Ośrodka zdrowia.

Pałace i dworki - Gmina Stawiguda

Gągławki

Gągławki - dwór

Dwór Parterowy dwór pochodzący z przełomu XVIII i XIX stulecia. Majątek należący do kapituły warmińskiej często zmieniał właścicieli - w XVII w. dzierżawiony był przez polski ród szlachecki Gadlawskich, następnie wykupiony na własność przez ród Kalnassych, w końcu XVIII stulecia był w posiadaniu von Carnevallich, potem Grzymałów, von Bercken, von Wendtke. Ostatnimi właścicielami (1926-1945) było rodzeństwo Graw.

Pałace i dworki - Gmina Purda

Bałdy

Park Podworski
z XIX w. typu krajobrazowego z dwoma niewielkimi stawkami; powierzchnia 2,5 ha w tym 0,18 ha wód. Część centralna parku podzielona jest ogrodzeniami na ogródki warzywne, pasiekę i ogródek dla dzieci. Z dawnego drzewostanu zostało niewiele, w tym: lipa drobnolistna – 7 sztuk, klon zwyczajny – 27 sztuk, świerk zwyczajny – 27 sztuk, kasztanowiec – 3 sztuki, żywotnik zachodni – 3 sztuki. Na szczególną uwagę zasługuje lipa o obwodzie ponad 4 m.

Klewki

Klewki - pałac z 1801r.

Czytaj więcej: Pałace i dworki - Gmina Purda

Pałace i dworki - Gmina Olsztynek

Gąsiorowo Olsztyneckie

Dwór wzniesiony na przełomie XVIII i XIX, w stylu klasycystycznym. Murowany, otynkowany, z facjatą dwuokienną w części środkowej i dwiema mansardami po bokach. Dach mansardowy z naczółkiem, kryty eternitem. Zabytek.

Jadamowo

Dwór wniesiony w XIX. Murowany i otynkowany, z trzyokienną facjatą i gankiem wspartym na kolumnach. Odrestaurowany w latach siedemdziesiątych XX – wówczas dach dwuspadowy pokryto eternitem. Zabytek.

Czytaj więcej: Pałace i dworki - Gmina Olsztynek

Pałace i dworki - Gmina Kolno

Bęsia

Pałac

ImageImage

barokowy z XVIII w., modernizacja wnętrz w końcu lat 70-tych XX w. Murowany z cegły, boniowany, piętrowy z parterowymi dobudówkami po bokach. Część główna budynku 9-cio osiowa z ryzalitem od strony północnej. Od strony środkowej otwór drzwiowy, do którego prowadzą betonowe schody. Od strony południowej weranda. Dach uskokowy.

Czytaj więcej: Pałace i dworki - Gmina Kolno

Pałace i dworki - Gmina Jeziorany

Potryty

Dwór

ImageImageImage

barokowy z XVIII w., rozbudowany i odnowiony w XX w., murowany z cegły, otynkowany, jednokondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem (mansardy).

Czytaj więcej: Pałace i dworki - Gmina Jeziorany