• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Kaplice – Gmina Lidzbark Warmiński

Workiejmy

Kaplica p.w. św. Marcina

Workiejmy uzyskały lokację 14 lipca 1341 roku od wójta warmińskiego Henryka Lutra. Zatwierdzenie lokacji nastąpiło w 1342 roku i dokonane zostało przez biskupa Hermana z Pragi. Workiejmy nie posiadały własnego kościoła. Właściciel młyna Damkowski zbudował tu kaplicę, którą w listopadzie 1846 roku poświecił proboszcz Ignalina, ksiądz Ignacy Radoliński ku czci św. Marcina. Kaplica usytuowana jest w północno- zachodnim krańcu wsi, w rozwidleniu dróg, na niewielkim wzniesieniu terenu.

Workiejmy, Kaplica p.w. św. Marcina

Kaplica murowana jest z cegły ceramicznej na podmurówce z kamienia polnego. Ściany kaplicy są obustronnie otynkowane. Kaplica została wzniesiona na rzucie prostokąta z dobudowaną współcześnie od wschodu zakrystią. W prezbiterium kaplicy znajdują się 2 obrazy: przedstawiający Matkę Bożą, namalowany przez F. Mosera w 1893 roku i przedstawiających św. Mikołaja. Ołtarz XVIII-wieczny.

Czytaj więcej: Kaplice – Gmina Lidzbark Warmiński

Kościoły Warmii – Gmina Lidzbark Warmiński

Runowo

Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy

Jako wieś istniała już w 1347 roku. W 1359 roku lokacji Runowa dokonał biskup Styprock, nadając mu 90 łanów. W XV-XVI wieku zbudowano tu gotycki kościół, który spłonął w połowie XIX wieku. W 1580 roku był on kościołem parafialnym, a jego filią był kościół w Ignalinie. W 1597 roku sytuacja się zmieniła i kościół w Ignalinie stał się parafią, a Runowo jest filią. Kościół został powiększony i odbudowany w stylu neogotyckim w latach 1848 - 1852.

Runowo, Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy

Samodzielną parafią Runowo stało się w 1888 roku. Obecnie zachowany kościół jest gotycki, ale na skutek przebudów o częściowo zatraconych cechach stylowych. Kościół usytuowany jest w centrum wsi, dawniej otoczony obszernym cmentarzem, z którego zachowały się fragmenty. Granice założenia wytyczają osadzenia starodrzewu. Teren wokół kościoła ogrodzony jest murem. Mur wzniesiono z kamieni polnych, częściowo pokryty tynkiem. Kościół zbudowany jest z cegły, na fundamencie z kamienia polnego. Ołtarz główny pochodzi z 1772 roku autorstwa Andrzeja Schmidta. W kruchcie wieży znajduje się granitowa chrzcielnica. Szczyt wieży wieńczy chorągiewka z datą 1848. Oprócz tego w Runowie są dwie kapliczki przydrożne: z 1885 roku przy drodze do Bugów i neogotycka na Kolonii z końca XIX wieku.

Czytaj więcej: Kościoły Warmii – Gmina Lidzbark Warmiński

Kościoły Warmii - Gmina Pieniężno

Łajsy

Image

Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja. Gotycki, z barokową wieżą. Początkowo salowy, wieloosiowy na planie prostokąta z wieżą od strony zachodniej Pierwotne założenie kościoła z XIV w. Z tej najstarszej części budowli do dziś pozostała nawa i dolne partie wieży; poprzez stulecia kościół podlegał licznym remontom i przebudowom - wieżę rozbudowywano kilkaukrotnie - pod koniec XVI w., w początkach XVIII w., nadbudowywana w latach 1731- 43. w latach 1905-1909 dobudowano nowe prezbiterium, zakrystię, podniesiono również o 5 m. wieżę. W roku 1945 kościół częściowo zniszczony, po wojnie odbudowany do dzisiejszej postaci.

Kościoły Warmii - Gmina Świątki

Kwiecewo

ImageImage

Zespół kościoła parafialnego

Zespół kościoła parafialnego, położonego w centrum wsi. Centralnym obiektem zespołu jest kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła, barokowy, orientalny, salowy na rzucie prostokąta z zakrystią od pn. i kruchtą od pd. Wzniesiony w 1692 – 1699 w miejsce starego z XIV. Wieża dobudowana w 1862. W nawie strop drewniany. W kruchcie i zakrystii sklepienie krzyżowe. Od wsch. szczyt wolutowy o falistej linii spływów, podzielony na trzy kondygnacje, ożywiony pilastrami. W najwyższej, zamkniętej półkolistym frontem arkada na sygnaturkę. W dwóch półkolistych hemisferycznych niszach figury M. Boskiej i św. Jana Boleściwych. Otwory okienne i wejściowe zamknięte łukami odcinkowymi. Portal z nawy do zakrystii z dwoma pilastrami i trójkątnym frontem, w którym kartusz z napisem dot. konsekracji kościoła i ołtarza głównego w 1699. Obecny ołtarz główny pochodzi z poł. XVIII. Obok kościoła- cmentarz czynny do dzisiaj oraz cztery kapliczki klasycystyczne z XIX, na rzucie prostokąta, murowane z czerwonej cegły z półkolistymi niszami. Całość otoczona ogrodzeniem z bramką z czerwonej cegły, wzniesione w XIX / XX. Obok d. organistówka, ob. Dom mieszkalny, klasycystyczna, z pocz. XIX, przebudowany w XX w.. Całość zespołu – zabytek.

Czytaj więcej: Kościoły Warmii - Gmina Świątki

Kościoły Warmii - Gmina Stawiguda

Gryźliny

ImageImageImage

Kościół parafialny Pierwotnie drewniany. Powstał w 1358 r. Obecny kościół p. w. św. Wawrzyńca i Nawiedzenia n. M. P. Zbudowany ok. 1573, a konsekrowany przez bpa Marcina Kromera w 1580. Wzniesiony z łamanych kamieni polnych, łączonych z cegłą w narożnikach, szczytach i fasadzie wsch. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Prezbiterium dobudowane na pocz. XX w. Od str. Zach. drewniana wieża z XVIII szalowana deskami, pokryta gontem. W ścianach wmurowane dwa młyńskie kamienie. Od str. Płn. Dobudowana w 1930 zakrystia, w miejsce poprzedniej, gotyckiej. Strop kościoła drewniany, kolebkowy. Wystrój wnętrza – barokowy. Ołtarz główny rzeźbiony w drewnie, 3-kondygnacyjny z ok. 1740 r. Z pierwotnego ołtarza pozostała wieńcząca rzeźba Michała Archanioła oraz św. Jana Nepomucena i bpa. Ołtarz boczny lewy z XVIII z obrazem olejnym św. Józefa z Dzieciątkiem i rzeźbą św. Andrzeja. Ołtarz boczny prawy z XVIII z obrazem św. Wawrzyńca. Ambona i obudowa organów – barokowe. Na balustradzie chóru muzycznego malowane płyciny o cechach ludowych z XVII, przedstawiające świętych: Franciszka, Rocha, Mikołaja, Kazimierza, Dawida, Cecylię, Rozalię, Apolonię, Marię Magdalenę i Barbarę. Zabytek II kl.

Czytaj więcej: Kościoły Warmii - Gmina Stawiguda

Kościoły Warmii - Gmina Purda

Butryny

Kościół parafialny p. w. św. Jakuba Apostoła Starszego

Image

Kościół z 1689 – 1724 r. W latach 1887 – 1888 (po pożarze w 1886 r.) odbudowany i przebudowany w stylu neogotyckim, wieża ukończona w 1934 r. Budowla salowa na rzucie prostokąta z szerokim, płaskim ryzalitem w elewacji wschodniej. W ołtarzu bocznym obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem z XVII w. w srebrnych sukienkach. Monstrancja z XVII w. z herbem i sygnaturą Z. I. S. C. V. Relikwiarz rokokowy św. Antoniego z Korca na Wołyniu.

Czytaj więcej: Kościoły Warmii - Gmina Purda