PERŁY DOMINIUM - wystawa

  • Drukuj
Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy Perły Dominium, które odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00 w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim.
 
Organizatorami wydarzenia jest Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej oraz Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim.  
 
Partnerzy:
Warmińsko-Mazurski Oddział PZChiO
im. Feliksa Nowowiejskiego
Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich
Hotel Krasicki
Dom Warmiński
Ośrodek Debaty Międzynarodowej Olsztyn
Patroni medialni
„Bez Wierszówki”
„Gazeta Olsztyńska”
 
P R O G R A M :
Otwarcie: Małgorzata Jackiewicz-Garniec
  • Wprowadzenie: Zdzisław Szaflicki, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii Maltańskiej
  • Słowo o Warmii: prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
  • Występ zespół wokalnego Musica In Via Instytutu Muzyki UWM pod dyrekcją Katarzyny Bojaruniec