• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Kapliczki przydrożne

Projekt "Ratujemy Warmińskie Kapliczki" ("Dom Warmiński")

Kapliczki warmińskie stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego Warmii. W 1920 roku ich ilość liczono na 1350 obiektów. Niestety, ten potencjał kulturowy ulega szybkiej degradacji. Pozostawione same sobie, kapliczki przydrożne wkrótce mogą zniknąć z krajobrazu Warmii.

Aby do tego nie dopuścić, Starostwo Powiatowe w Olsztynie wespół ze Związkiem Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego w Niemczech w roku 2003 rozpoczęło projekt "Ratujemy Kapliczki Warmińskie". środki na ten cel stanowiły początkowo 24 tys. zł rocznie. W 2005 roku zwiększono tę kwotę do 35 tys. zł. Fundusze w połowie to budżet Powiatu Olsztyńskiego, w połowie zaś finanse Związku Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego.

Naczelną zasadą renowacji kapliczek na Warmii jest przywrócenie im wartości historycznych z okresu ich powstania. Architekt krajobrazu - Maria Zwierowicz opracowała zalecenia dotyczące zagospodarowania najbliższego sąsiedztwa kapliczek. Zwróciła uwagę na zachowanie lub przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia. Założeniem projektu jest bezpośredni udział mieszkańców wsi w pracach renowacyjnych, pod kierunkiem konserwatorów zabytków. Efektem projektu, który jest częścią programu "Dom Warmiński" będzie zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, oraz rozbudzanie świadomości regionalnej wśród dzisiejszych mieszkańców Warmii.

Projekt "Ratujemy Kapliczki Warmińskie" jak do tej pory miał 3 edycje. Programem objęto 27 kapliczek z terenu gmin Dobre Miasto, Jonkowo, Jeziorany i Stawiguda. Kolejna edycja obejmie wybrane obiekty z gmin Biskupiec, Gietrzwałd i Purda.

Poniżej prezentujemy część z wyremontowanych kapliczek, ilustrując fotografiami ich stan sprzed i po renowacji.

Cerkiewnik

Kapliczka przydrożna

ImageImage

Wykonane prace: naprawa dachu, wykonanie izolacji pionowej, obsypka wokół fundamentów, usunięcie słabych tynków, uzupełnienie i oczyszczenie ich z łuszczącej się farby, pomalowanie.

Czytaj więcej: Projekt "Ratujemy Warmińskie Kapliczki" ("Dom Warmiński")

Kapliczki przydrożne - Gmina Barczewo

Barczewo

Image

Kapliczka z końca XVIII w. Przy ul. Kościuszki.
Prawdopodobnie z ok. 1800 r. wielokrotnie remontowana, ostatnio w 1958 r. Murowana z cegły na podmurówce kamiennej, otynkowana; arkadowa kryta daszkiem namiotowym. We wnękach arkady umieszczone są z trzech stron 3 krucyfiksy: z XVI, XVII i XVIII w. Na szczycie daszku żelazny krzyż. Stan zachowania kapliczki dobry.

Czytaj więcej: Kapliczki przydrożne - Gmina Barczewo

Kapliczki przydrożne - Gmina Biskupiec

Biskupiec

kapliczka w Biskupcu

Kaplica przy ul. Warszawskiej 15
Kaplica kościoła ewangelicko – augsburskiego, wzniesiona w kon. XIX. Murowana i otynkowana, parterowa, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Otwory okienne i drzwi zamknięte łukami odcinkowymi. Podlega kościołowi w Sorkwitach. Zabytek.

Czytaj więcej: Kapliczki przydrożne - Gmina Biskupiec

Kapliczki przydrożne - Gmina Dywity

Rozgity

Image

Kapliczka przydrożna przy drodze do Sętala i Spręcowa
Z 1858 roku. Murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. Na dolną, większą niszę półkolistą z figurami świętych przymocowana prostokątna rama okienna. W górnej niszy półkolistej umieszczona figurka NMP.

Czytaj więcej: Kapliczki przydrożne - Gmina Dywity

Kapliczki przydrożne - Gmina Gietrzwałd

Biesal

Kaplica w Biesalu

Kaplica filialna
Wzniesiona w połowie XIX w., pierwotnie ewangelicka, p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Zbudowana z planie sześcioboku z dobudowana od płn. zakrystią. Dach sześciospadowy, kryty dachówką i zwieńczony metalowym krzyżem. Wystrój wnętrza pseudobarokowy i współczesny. Zabytek

Czytaj więcej: Kapliczki przydrożne - Gmina Gietrzwałd