• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Wystawa "Kapliczki warmińskie" - reportaż

Image
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Dnia 20 kwietnia 2005 roku na zamku w Lidzbarku Warmińskim - dawnej stolicy Warmii, odbyła się wystawa poświęcona kapliczkom warmińskim. Organizatorem wystawy było Muzeum Warmińsko-Mazurskie, oraz Centrum Kultury Prus Wschodnich. Cieszy niezmiernie fakt, że coraz częściej dostrzec można przejawy zainteresowania i troski o kapliczki wśród mieszkańców naszego regionu. Kapliczki przydrożne są bowiem najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego Warmii.

Ukazał to znakomicie Mirosław "Micia" Bojenko - autor wystawy. Jest to niewątpliwie jeden z najlepszych współczesnych fotografów. Zwany "łapaczem chmur" - od przepięknych zdjęć warmińskiego nieba, w których się specjalizuje - tym razem za cel wziął przydrożne kapliczki. Na zdjęciach ujrzeliśmy zatem ich unikatowe piękno, a zarazem piękno Warmii. Mogliśmy poznać kapliczki w całym bogactwie form architektonicznych - od barokowych, przez neoklasycystyczne, aż po neogotyckie kapliczki z końca XIX i początków XX wieku. Wystawie towarzyszyły także przechowywane przez lidzbarskie muzeum oryginalne drewniane figury, które stały niegdyś w kapliczkach - dziś bowiem są to zwykle jedynie kopie niezwykle cennych, a przez to padających łupem złodziei oryginałów.

O ile same zdjęcia prezentowane na wystawie były na najwyższym poziomie, o tyle sporo do życzenia można mieć w stosunku do merytorycznego opracowania całości materiału, którego dokonał Adam Brosch. Opisy poszczególnych kapliczek, jak i "rys historyczny" wydany w towarzyszącym wystawie katalogu, zawierał poważne błędy merytoryczne, oraz niedociągnięcia. I tak charakterystyczne dla gotyckiej i neogotyckiej architektury elementy wieńczące budowle, które autor nazwał "wieżyczkami", noszą w fachowej literaturze miano "sterczyn". Nigdy też, przynajmniej na Warmii, kapliczki przydrożne nie były wieńczone "hełmami", lecz najczęściej zwykłymi, jedno-, dwu-, lub wielospadowymi daszkami. Autor popełnił również błąd pisząc, że najstarsze z zachowanych warmińskich kapliczek pochodzą z początków XVIII stulecia, gdy tymczasem sam w innym miejscu podał, że najstarszymi kapliczkami są obiekty z Dobrąga (1601 rok), oraz Barczewa (1607 rok), a więc z początków XVII wieku! Także wymieniając najstarsze kapliczki z XVIII stulecia w porządku chronologicznym, pominął autor kapliczkę z Lutrów, z roku 1722.

Pomimo tych, w sumie nie aż tak rażących błędów, wystawę należy ocenić bardzo wysoko i cieszyć się, że tego typu inicjatywy uwrażliwiają nas na piękno własnego regionu, pozwalają dostrzec tożsamość kulturową warmińskiej ziemi i to, co wyróżnia ją w skali całego kraju.

Share