• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Bp Jacek Jezierski - Mało znany Krasicki

Warmia i Mazury, nr4/2001, Mało znany Krasicki

Śmiem twierdzić, że Ignacy Krasicki, wybitny przedstawiciel polskiego Oświecenia, poeta i duchowny katolicki, jest nadal postacią słabo znaną. Dyskutują nad jego życiem, dokonaniami i twórczością specjaliści. Jedni atakują go za lojalizm wobec króla pruskiego, a równocześnie zaborcy Warmii (1772). Inni krytykują go za małe, ich zdaniem, zainteresowanie diecezją warmińską, której przez prawie trzydzieści lat byt pasterzem. Jeszcze inni grzebią i węszą w prywatnym życiu Krasickiego, wytykając mu, najłagodniej mówiąc, hedonizm i rozrzutność.
Naturalnie, Książę Poetów posiada również swoich wiernych fanów, propagatorów i znawców literackiego geniuszu. Ignacego Krasickiego broni przede wszystkim jego intelektualna wrażliwość i kultura. Był otwarty na Oświecenie, aczkolwiek nie bezkrytycznie, lecz zgodnie z chrześcijańskimi przekonaniami.

 

Nie dokonała się jeszcze pełna recepcja myśli biskupa Ignacego Krasickiego. Poza jego bajkami, fraszkami i częścią publicystyki. Nie przebadano wystarczająco religijnej refleksji i religijnych inspiracji jego utworów oraz pism. Wydaje się, że Biskup Warmiński posiadał wyraźną i konsekwentną katolicką świadomość, np. nie utracił wiary w Bożą Opatrzność, to znaczy w Bożą opiekę i pomoc. Tymczasem współcześni mu deiści zwątpili w Bożą obecność w dziejach ludzkich. Według nich Bóg stworzył świat i przestał się nim interesować.

Boli mnie bardzo, iż kanonia Krasickiego we Fromborku leży w ruinie, a zamek w Lidzbarku Warmińskim wymaga natychmiast prac konserwatorskich.

Można Ignacemu Krasickiemu zarzucać brak męstwa. Nie można usprawiedliwiać jego umizgów wobec zaborcy w Berlinie i Poczdamie. Był jednak Krasicki kimś wybitnym. Jego myśl i słowo są zdrowe. Nasycone mądrością starożytnych i mu współczesnych. Dzięki ładunkowi treści, przekonań, szlachetnych pragnień, a także dzięki swemu talentowi biskup Ignacy Krasicki żyje w naszej tzw. wyższej kulturze. Żyje w swoim słowie.

Czy twórczość Biskupa Krasickiego można bardziej przybliżyć współczesnym? Czy choć na chwilę odnajdą Księcia Poetę media masowe? Czy pozna go nasze młode pokolenie? Jestem sceptyczny, choć wiem, że cuda się zdarzają. Andrzej Wajda przypomniał niedawno „Pana Tadeusza", a pośrednio pierwszego Wieszcza. Może i w tym przypadku znajdzie się uzdolniony śmiałek, który zechce medialnie pokazać wartość i piękno myśli oraz słowa naszego Poety. O czymś więcej nie można dziś nawet marzyć.

Share