• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Architektura drewniana

Przebieg trasy:
Olsztyn (przez Klebark Wielki, Patryki, Purdę) - Marcinkowo (przez Butryny) - Nowa Kaletka (przez Zgniłochę, Kurki, Żelazno, Witrażowo) - Waplewo - Gąsiorowo Olsztyneckie (przez Pawłowo) - Lichtajny - Olsztynek - Gryźliny - Stawiguda - Dorotowo - Sząbruk - Uniszewo (przez Guzowy Piec) - Mańki - Guzowy Piec - Biesal - Gietrzwałd - Woryty - Gietrzwałd - Naglady (przez Wrzesinę) - Stękiny - Wołowno - Szałstry (przez Nowe Kawkowo) - Stare Kawkowo (powrót ze Starego Kawkowa do Nowego Kawkowa) - Nowe Kawkowo (przez Pupki) - Łomy (przez Gołogórę) - Skolity (przez Świątki) - Kwiecewo (przez Różynkę) - Bukwałd - Spręcowo - Dywity - Róźnowo - Dywity - Olsztyn

Marcinkowo
chałupa nr 1 z drugiej połowy XIX w.
chałupa nr 2 z drugiej połowy XIX w.
Nowa Kaletka
chałupa nr 11 z drugiej połowy XIX w.
Gąsiorowo Olsztyneckie
chałupa zbudowana na przełomie XIX – XX w.
Lichtajny
chałupa zbudowana w XIX w.
Gryźliny
chałupa drewniana nr 2a, XIX w.
chałupa drewniana nr 9, z XIX w.
chałupa drewniana nr 15, z XIX w.
chałupa drewniana nr 42, z XIX w.
Stawiguda
chałupa drewniana nr 14 z XIX w.
chałupa drewniana nr 11 z XIX w.
chałupa drewniana nr 56 z XIX w.
Dorotowo
chałupa nr 19,
Sząbruk
chałupa drewniana nr 7 z XIX w.
Unieszewo
chałupa drewniana nr 52 z XIX w.
chałupa drewniana nr 4 z IXI w.
chałupa drewniana nr 21 z XIX w.
Mańki
chałupa, zbudowana w XIX w.
chałupa Zbudowana w XIX w.
chałupa zbudowana w XIX w.
Biesal
chałupa drewniana nr 79 z XIX w.
chałupa drewniana nr 17 z XIX w.
Gietrzwałd
chałupa nr 13
chałupa drewniana nr 20 z XIX w.
Woryty
chałupa drewniana nr 23 z XIX w.
chałupa drewniana nr 27 z XIX w
Naglady
chałupa nr 21
Stękiny
chałupa nr 13, zbudowana w XIX w.
chałupa, zbudowana w XIX w.
chałupa nr 7, z XIX w.
chałupa nr 87, z XIX w.
chałupa nr 12, zbudowana w XIX w
chałupa nr 23, zbudowana w w. XIX
Wołowno
chałupa, zbudowana w XIX w.
chałupa nr 29, zbudowana w XIX w.
Szałstry
chałupa nr 13, zbudowana w XIX w.
chałupa nr 33, zbudowana w XIX w.
chałupa nr 31, zbudowana w XIX w.
chałupa nr 2, zbudowana w XIX w.
Stare Kawkowo
chałupa nr 20, zbudowana w XIX w
chałupa nr 22, zbudowana w XIX w
chałupa nr 1 zbudowana w XIX w
Łomy
chałupa nr 23, zbudowana w XIXw.
Skolity
chałupa drewniana, wzniesiona na przełomie XIX / XX w.
Kwiecewo
chałupa wiejska, z XIX w.
chałupa wiejska, z XIX w.
Bukwałd
chałupa wiejska, nr 26, z pierwszej połowiy XIX w.
chałupa wiejska, nr 37, z pierwszej połowy XIX w.
chałupa wiejska, nr 27, z XIX w.
chałupa wiejska, nr 24, z pierwszej połowy XIX w.
Spręcowo
chałupa wiejska, nr 17
chałupa wiejska, nr 36
Dywity
chałupa wiejska
Różnowo
chałupa wiejska w centrum wsi z poł. XIX w.
Lamkowo
chałupa nr 47 z XIX w.
Wrzesina
chałupa, zbudowana w XIX w.
chałupa
Ruś
chałupa bliźniacza nr 33
chałupa drewniana nr 1 z XIX w.
chałupa drewniana nr 5 – XIX w.
chałupa drewniana nr 27 – XIX w.
chałupa drewniana nr 26 – XIX w.
chałupa drewniana nr 29 – XIX w
chałupa drewniana nr 39 – XIX w.
chałupa drewniana nr 31 – XIX w
Ząbie
chałupa

Share

Dodatkowe informacje