• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Wystawa "Artyści z kręgu szkoły wileńskiej XIX/XX"

Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim (Zamek Biskupów Warmińskich). Wernisaż 03.03.2013r.godz.10.30. Komisarz wystawy Grażyna Prusińska.

Wystawa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur. Wystawa Artyści z kręgu szkoły wileńskiej XIX/XX

Przez ostatnie dwudziestolecie Kaziuków – Wilniuków w Lidzbarku Warmińskim jednym z jej punktów programowych była prezentacja na Zamku Biskupów Warmińskich (Muzeum Warmińskie) dorobku artystów wileńskich – plastyków, poetów, fotografików czy też artystów uprawiających piosenkę literacką. Przewinęła się potężna plejada współczesnych wileńskich artystów.

Zainspirowałem kierowniczkę Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Warmii i Mazur, Grażynę Prusińską o zaprezentowanie  prac artystów wileńskich, które Muzeum posiada. Zapowiada się wielkie święto, okazuje się bowiem, że mamy całkiem niezłą ich kolekcję, co więcej są to dzieła malarzy w większości związanych mniej więcej od 1920 roku z  Wileńskim Towarzystwem Plastyków, które po 1931 roku się podzieliło na inne grupy.

Profesor Stanisław Lorentz (profesor USB 1929 – 1935, wykładał konserwację i ochronę zabytków, Honorowy Obywatel Lidzbarka Warmińskiego) …Pisząc o odrodzeniu życia kulturalnego w Wilnie na pierwszym miejscu wymieniłem teatr, instytucję szeroko oddziaływującą na społeczeństwo. Ale równolegle wymienić należy wielką indywidualność – Ferdynanda Ruszczyca, bo tak wielką odegrał rolę w odrodzeniu życia kulturalnego i artystycznego w Wilnie (Słowo wstępne. Wileńskie środowisko artystyczne 1919 – 1945. Olsztyn 1989r).

 

Wspominam tu Stanisława Lorentza, ponieważ głównie jemu zawdzięczamy przedstawianie i przypominanie przy różnych okazjach, w niezbyt sprzyjających wówczas okolicznościach w czasach PRL-u artystów wileńskich, Uniwersytet Stefana Batorego i twórcę Wydziału Sztuk Pięknych tej uczelni profesora i dziekana Ferdynanda Ruszczyca, który był współautorem potęgi kultury Wilna w okresie międzywojennym a Jego młodsi koledzy stworzyli po wojnie Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Oto wykaz obiektów i autorów tych prac na wystawę  przygotowanych przez Grażynę Prusińską. Uwagę przyciąga ilość obrazów  Ludomira Sleńdzińskiego, profesora i dziekana  USB, teoretyka i twórcę neoklasycyzmu wileńskiego.

1. Adam Szemesz (1808-1864)

   Portret Franciszki Kleczkowskiej, ok. poł. XIX w., olej, płótno

2. Adam Szemesz (1808-1864)

    Portret Jana Kleczkowskiego, ok. poł. XIX w., olej, płótno

3. Alfred Remer (1832-1897)

    Portret Elżbiety z Tomaszewskich Kleczkowskiej, przed 1863, olej, płótno

4. Alfred Remer (1832-1897)

    Portret Antoniego Kleczkowskiego, przed 1876, olej, płótno

5. Karol Dominik Witkowski

    Zimowy pejzaż, 1891, olej, płótno

6. Karol Dominik Witkowski

    Pejzaż miejski, 1891, olej, płótno

7. Ludomir Sleńdziński (1889-1980)

    Portret Piotra Hermanowicza, rzeźbiarza wileńskiego (1881-1939), 1922, olej, deska

8. Ludomir Sleńdziński (1889-1980)

    Dafnis i Chloe, 1926, olej płótno

9. Ludomir Sleńdziński (1889-1980

     Sprzedawczyni dewocjonaliów, 1940, olej, deska

10. Ludomir Sleńdziński (1889-1980)

      Autoportret, 1944, olej, deska

11. Kazimierz Kwiatkowski (1893-1964)

      Nad grobem Barbary Radziwiłłówny, 1933, olej, płótno

12. Kazimierz Kwiatkowski (1893-1964)

      Akt, 1934, olej, deska

13. Kazimierz Kwiatkowski (1893-1964)

      Studium trzech kobiet, 1938, olej, deska

14. Kazimierz Kwiatkowski (1893-1964)

      Portret Ireny w fezie, 1936, olej, dykta

15. Tymon Niesiołowski (1882-1965)

       Po kąpieli, 1933, olej, płótno

16. Tymon Niesiołowski (1882-1965)

       Portret, 1946, olej, deska

17. Tymon Niesiołowski (1882-1965)

       Martwa natura z czerwonymi kwiatami, 1954, olej, płótno

18. Bronisław Jamontt (1886-1957)

      Żółte drzewa, 1941, olej, tektura

19. Bronisław Jamontt (1886-1957)

      Pejzaż ze stawem, lata  30 XX w.,  tempera, papier

20. Zofia Wendorff-Serafinowicz (ur. 1905-1989)

      Autoportret, 1939, olej, płótno

21. Michał Rouba (1839-1941)

      Zakład pogrzebowy, 1932, olej, dykta

22. Ferdynand Ruszczyc (1870-1936)

      Białe noce, 1897, olej, tektura

23. Franciszek Smuglewicz (1745-1807)

      Portret Ignacego Krasickiego

24. Ludomir Sleńdziński (1889-1980)

      Turnie tatrzańskie, 1961, olej, płótno

25.  Ludomir Sleńdziński (1889-1980)

      Poganki, 1937, olej, płótno

Władysław Strutyński

Share