• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Trakt biskupi na Warmię

Od czasów Hozjusza, aż do czasów ostatniego polskiego biskupa Warmii przed zaborami – Ignacego Krasickiego, powitanie nowego biskupa wjeżdżającego uroczyście do swej diecezji odbywało się w miejscowości Bałdy, leżącej jeszcze po stronie mazurskiej, o kilkaset zaledwie metrów od granic Warmii. Tam na spotkanie biskupa i jego orszaku udawała się delegacja kapituły warmińskiej.

Czytaj więcej: Trakt biskupi na Warmię

Dom Warmiński w Rosji (News)

Wycieczka do Kaliningradu Wycieczka do Kaliningradu

21 września 2006, dzięki gościnności konsula RP w Kaliningradzie - Pana Jarosława Czubińskiego, odbyła się, na terenie Konsulatu, prezentacja, której głównym celem było przybliżenie naszego regionu rosyjskim sąsiadom. Na wstępie spotkania, Starosta Lidzbarski jednocześnie Prezes Stowarzyszenia, Pan Jacek Protas przywitał  i zapoznał gości z "Domem Warmińskim".  Spotkanie rozpoczęło się otwarciem wystawy fotografii Pana Janusza Monkiewicza zatytułowanej „Warmia”. Otwarcia dokonał Starosta Braniewski Pan Leszek Dziąg.

Licznie przybyli Rosjanie reprezentujący branżę turystyczną, organizacje pozarządowe i środowisko naukowe zapoznali się z pokazem multimedialnym dotyczącym walorów i atrakcji  turystycznych Warmii. Pokaz prezentowany był przez Pana Mariana Juraka,  Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego,  wieloletniego przewodnika  turystycznego.

Czytaj więcej: Dom Warmiński w Rosji (News)