• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" (2013)

Kapela Rogóżanie
Kapela powstała we wsi Rogóż w Gminie Lidzbark Warmiński w sierpniu 1991 roku. Tworzy ją 13 osób, które w ludowych strojach warmińskich wykonują pieśni ludowe i biesiadne, a ich występom towarzyszą m. in. akordeon, trąbka, bęben czy diabelskie skrzypce charakterystyczne dla regionu warmińskiego. Kapela Rogóżanie uczestniczy w różnego rodzaju festynach, dożynkach gminnych i powiatowych oraz w targach rolniczych. Bierze udział w konkursach, przeglądach wojewódzkich oraz ogólnokrajowych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Suchaczu w roku 2012 zajęła pierwsze miejsce. Dodatkowo Kapela Rogóżanie reprezentuje region warmiński na przeglądach międzynarodowych, m. in. w Szwecji, Niemczech i Holandii.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" (2013)

Sylwetki laureatów (2012)

Zespół Ludowy Kiwitczanki powstał 15 lipca 1982 roku. Jest to zespół wielopokoleniowy. W swoim repertuarze ma przede wszystkim pieśni warmińskie. Piękno Warmii i jej bogate tradycje zespół promuje na różnego rodzaju festynach, konkursach, przeglądach. To dzięki działalności zespołu folklor i zwyczaje warmińskie są żywe wśród naszej społeczności i jako dziedzictwo są przekazywane młodemu pokoleniu. W swojej 30 – letniej już działalności zespół był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznanie Zespołowi Kiwitczanki tytułu „Przyjaciel Warmii” jest wyrazem uhonorowania i podziękowania za dotychczasową działalność.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów (2012)

Sylwetki laureatów (2011)

Sławomir Skowronek

Sławomir Skowronek – doktor historii, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim, regionalista. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2011”. Od wielu lat wyróżnia się swoim zaangażowaniem i aktywnością na terenie Warmii i Mazur. Działa w grupie rekonstrukcji historycznej epoki napoleońskiej: Wileńskim Pułku Muszkieterskim, który co roku bierze udział w Bitwie pod Heilsbergiem. Autor książki „Guttstadt i Heilsberg. Działania wojenne w rejonie Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego 4-12 czerwca 1807” oraz współautor (wraz z prof. Januszem Jasińskim) Książki popularnonaukowej „Wschodniopruskie kampanie Napoleona”. Poprzez długoletnią pracę uruchomił działania powstrzymujące degradację dużego zabytkowego cmentarza jenieckiego z I wojny światowej w Markajmach, gm. Lidzbark Warmiński. Od 1999 r. współpracuje z Urzędem Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy bieżącym utrzymaniu cmentarza jak również pomaga przy renowacji i konserwacji tego obiektu, dbając o zachowanie historycznego wyrazu tego miejsca upamiętnienia na którym spoczywa 2751 żołnierzy różnych narodowości.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów (2011)

Sylwetki laureatów (2010 i wcześniej)

Władysław Ogrodziński

Władysław Ogrodziński – historyk, autor powieści, reportaży, esejów i antologii, redaktor, edytor, organizator nauki i działacz kulturalny (pseud.: Stefan Sulima), Honorowy Obywatel Olsztyna i Lidzbarka Warmińskiego. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2006”. W 1946 roku debiutował jako eseista i reportażysta na łamach tygodnika "Odra". Od 1956 roku na stałe w Olsztynie. Autor tomu reportaży „Ziemia odnalezionych przeznaczeń”(1947). Działacz Towarzystwa Mazurów i Warmiaków. W latach 1957 - 1983 był współzałożycielem i redaktorem „Rocznika Olsztyńskiego”, a od 1957 r. członek Rady Redakcyjnej „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”. Do związku Literatów Polskich należał od 1959 r. Był także współzałożycielem, a potem dyrektorem programowym Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” (1960 - 1962). W latach 1961-1962 zatrudniony był na stanowisku sekretarza generalnego, a w latach 1968-1970 dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, którego był także współtwórcą.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów (2010 i wcześniej)