• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Wieś warmińska

Wieś warmińska

Zagroda warmińska-Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku

Studenci Katedry Architektury Krajobrazu UWM pod kier. dr inż. Wandy Laguny zakończyli III etap programu "Wieś warmińska - architektura i krajobraz". Dokonano inwentaryzacji krajobrazowo-architektonicznej 46 wsi warmińskich. Powstała dokumentacja ma wspomóc mądrą kontynuację dziedzictwa architektonicznego i krajobrazowego Warmii. Jest ono przecież, niestety wciąż niedocenionym, czynnikiem podnoszącym jakość turystyczną wsi warmińskiej i regionu.

Czytaj więcej: Wieś warmińska

Gmina Barczewo - Jedzbark

Opis wsi/historia

Miejscowość leży 7 km na płd. - wsch. od Barczewa. Obecnie zamieszkuje ją 200 osób. Stara, niemiecka nazw miejscowości to Hirschberg, inaczej Jecpark.

Walory przyrodnicze

Wieś położona bardzo malowniczo wśród dużej liczby wzniesień. Interesujące są walory wewnątrz wsi związane z występowaniem zieleni wysokiej, jak i otaczający krajobraz rolniczy z zadrzewieniami śródpolnymi.

Czytaj więcej: Gmina Barczewo - Jedzbark

Gmina Barczewo - Ruszajny

Opis wsi/historia

Niemiecka nazwa to Reischagen, wieś leży 2 km od Barczewa. Z opowieści, legend przekazywanych przez starszych mieszkańców wynika, że wieś i okolice były świadkami burzliwych dziejów m.in. epidemii cholery (upamiętniają to zdarzenie mogiły w pobliskich lasach). Charakterystyczne są również krzyże stawiane jako symbol ochrony przed klęskami żywiołowymi, dziękczynne (za odzyskanie zdrowia, zapewnienie dobrobytu i bezpieczeństwa). Legendy głoszą o podziemnych tunelach wiodących do zamku w Barczewie, służące mieszkańcom do ewentualnej ucieczki.

Czytaj więcej: Gmina Barczewo - Ruszajny

Gmina Biskupiec - Biesowo

Prezentujemy Państwu nowe wyniki badań nad warmińską wsią. Badania realizowane są przez Katedrę Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UW-M w Olsztynie pod kierunkiem dr inż. Wandy Łaguny.

Opis wsi/historia

Niemiecka nazwa wsi to Bethse. Jest to malownicza warmińska wieś, założona 24 lipca 1354 roku jako osada szlachecka. Pod koniec XV wieku przeszła w posiadanie kapituły dobromiejskiej, W XIX wieku wieś posiadała polską szkołę. Obecnie liczy ok. 285 mieszkańców

Czytaj więcej: Gmina Biskupiec - Biesowo

Gmina Biskupiec - Borki Wielkie

Prezentujemy Państwu nowe wyniki badań nad warmińską wsią. Badania realizowane są przez Katedrę Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UW-M w Olsztynie pod kierunkiem dr inż. Wandy Łaguny.

Opis wsi/historia

Usytuowana jest na pograniczu gmin Biskupiec i Sorkwity, 7 km na wschód od Biskupca, przy drodze krajowej nr 16. Pierwsza wzmianka o Borkach Wielkich pochodzi z 1469 roku, kiedy to znajdowały się one w posiadaniu Piotra z Wildenaw, z czego należy wnioskować, że istniały już wcześniej. Pierwotny majątek najprawdopodobniej uległ zagładzie. Założono nowe osiedle. W końcu XVII wieku Borki zamieniono w dwór, który posiadał 16 domów. W latach 20. XX wieku majątek rozparcelowano. Obecnie wieś liczy 348 mieszkańców, zabudowa głównie budynkami jednorodzinnymi z murowanymi budynkami gospodarczymi.

Czytaj więcej: Gmina Biskupiec - Borki Wielkie

Gmina Biskupiec - Czerwonka

Prezentujemy Państwu nowe wyniki badań nad warmińską wsią. Badania realizowane są przez Katedrę Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UW-M w Olsztynie pod kierunkiem dr inż. Wandy Łaguny.

 Opis wsi/historia

Pochodzenie wsi datuje się na rok 1365. Powstała jako majątek szlachecki na prawie chełmińskim. W 1845 roku wieś rozparcelowano. Osiedliło się tu wówczas jedenaście rodzin kolonistów niemieckich – głównie rzemieślników. Do roku 1939 liczba mieszkańców wsi stale rosła, by osiągnąć 983 osoby. W początkach XIX wieku istniała tu polska szkoła, a nauka odbywała się i po polsku i po niemiecku. W końcu XIX wieku powstał tu duży węzeł kolejowy. Czerwonka jest malowniczą wsią południowej Warmii. Jej środkiem płynie rzeka – Czerwonka. Oś całej wsi stanowi droga Biskupiec-Bartoszyce, która krzyżuje się z rzeką w centralnym punkcie wsi, przy Domu Kultury.

Czytaj więcej: Gmina Biskupiec - Czerwonka

Dodatkowe informacje