• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Własne odkrycia

Jeśli znalazłeś, odkryłeś coś ciekawego a związanego z dziedzictwem Warmii - historią osób, rodzin, miejsc, okolic - opisz to. Jest tu i miejsce dla przypadkowych odkrywców, historyków-amatorów, także grup towarzyskich, stowarzyszeń–hobbystów Warmii.

Skorzystaj z formularza Dodaj odkrycie

Stanisław Stefanowicz Album - Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne

ImageStanisław Stefanowicz, Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne. Południowa Warmia. Okolice Jeziora Wulpińskiego. Wycieczki rowerowe 1997 - 2003.

Przyjaciele Warmii...

Niezwykły telefon do redakcji uzmysłowił nam, że internetowe "łamy" "Domu Warmińskiego” zaczynają skupiać prawdziwych przyjaciół Warmii. Nawiązał z nami kontakt Pan Stanisław Stefanowicz – architekt z Warszawy, pierwszy i świetny przykład fascynacji warmińskim krajobrazem i specyficznym klimatem jej kultury. Pan Stefanowicz co roku spędza kilka tygodni nad Jeziorem Wulpińskim. Jego trzy pasje: turystyka rowerowa, fascynacja warmińskimi kapliczkami oraz fotografia zrodziły przepiękny album Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne. Południowa Warmia – okolice Jeziora Wulpińskiego. Wycieczki rowerowe 1997-2003.

Czytaj więcej: Stanisław Stefanowicz Album - Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne

Freski we Wrzesinie

ImageImageImage

Freski w kościele we Wrzesinie

Kościół we Wrzesinie jest gotyckim zabytkiem klasy "0". Historia odkrycia fresków we Wrzesinie zaczęła się w momencie, gdy proboszcz kościoła p.w. św. Marii Magdaleny - Remigiusz Klimkowski, postanowił położyć nową, kamienną posadzkę. Wówczas badania konserwatorskie w kościele rozpoczęli konserwatorzy zabytków – Justyna Dzieciątkowska i Szymon Konecko. To, co odkryli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Pod 10-centymetrową warstwą tynku ich oczom ukazały się oryginalne, gotyckie freski, w tym gotycki zacheusz, czyli krzyż wpisany w okrąg. Dalsze badania przyniosły kolejne, rewelacyjne odkrycia. Na ścianach kościoła odnaleziono także sceny przedstawiające piekło i niebo. Prawdopodobnie znajdował się tu także obraz Sądu Ostatecznego, został jednak zasłonięty przez dobudowany w XIX wieku chór.

Czytaj więcej: Freski we Wrzesinie

Tablica pamiątkowa ze szkoły w Olsztynku

ImageImageImage

Zespół Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku mają bogatą tradycję. 

Budynek, w którym mieszczą się obydwie szkoły pochodzi jeszcze z czasów średniowiecza - był to niegdyś zamek krzyżacki. Już w XIX wieku w dawnym zamku funkcjonowała szkoła. Po I wojnie światowej uczniowie ówczesnego gimnazjum ufundowali tablicę poświęconą poległym w wojnie mieszkańcom Olsztynka i okolic. W roku 1945 tablicę zamurowano i poszła ona w zapomnienie. Dopiero ostatnie remonty przeprowadzone w szkole przez Pana Dyrektora Ryszarda Lachowicza przywróciły świetność dawnemu krzyżackiemu zamkowi. Podczas remontu nieoczekiwanie natrafiono na zapomnianą tablicę, którą odsłonięto i której prace konserwatorskie mają przywrócić pierwotny wygląd.Image

Freski w Nowym Kawkowie

ImageImage

"Natrafiliśmy na złoto, którego nie jesteśmy w stanie wydobyć", mówi Szymon Konecko, konserwator zabytków.

Odkryte przypadkowo w 2003 roku, w niewielkim kościele parafialnym we wsi Nowe Kawkowo na Warmii (18 km od m. Olsztyna, gm. Jonkowo) fragmenty polichromii ściennej, w ocenach konserwatorów mogą stanowić jeden z najatrakcyjniejszych zabytków kultury gotyku w regionie i w kraju. Pod warstwą przemalowań odkryto bowiem na kościelnym chórze malowidła ornamentów roślinnych, oraz przedstawienia średniowiecznych murów miejskich i basztę, jak i postaci fantastycznych. Odkryty dotychczas niewielki fragment malowidła można zinterpretować jako obraz "oblężenia miasta przez diabły", ewenement w kraju i Europie. Fragmenty wydają się być częścią większej kompozycji pokrywającej, być może, znaczną część ścian nowokawkowskiego kościoła. Malowidła, podczas prac konserwatorskich, odkryła Justyna Dzieciątkowska - konserwator zabytków (autorka m.in. renowacji Starego Ratusza w Olsztynie).

Czytaj więcej: Freski w Nowym Kawkowie

Pomnik Hindenburga - odkrycie z czasów I wojny

obelisk i jego odkrywcafragment inskrypcji obeliskuwydobycie głazu

Szymon T. Drej

Latem 2001 roku przebywając w okolicach wsi Jęcznik, leżącej w pobliżu Szczytna, natrafiłem na interesującą historię, prowadzącą nas w daleką przeszłość - do roku 1914. Rozpoczynała się wówczas I wojna światowa, która miała zmienić oblicze Europy.

Czytaj więcej: Pomnik Hindenburga - odkrycie z czasów I wojny