• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Ręką Dzieło i inne

Jeśli znalazłeś, odkryłeś coś ciekawego a związanego z dziedzictwem Warmii - historią osób, rodzin, miejsc, okolic - opisz to. Jest tu i miejsce dla przypadkowych odkrywców, historyków-amatorów, także grup towarzyskich, stowarzyszeń–hobbystów Warmii.

Skorzystaj z formularza Dodaj odkrycie

Stowarzyszenie Ręką Dzieło

Stowarzyszenie Artystyczno - Ekologiczne Ręką Dzieło Image
tworzy grupa osiadłych na Warmii artystów mająca swój duchowy rodowód w rewolucji kulturalnej końca lat 60-tych.

Członkowie stowarzyszenia chcą być pomocni przy budowaniu tożsamości kulturowej na Warmii, gdzie została przerwana naturalna ciągłość tradycji. Promują współczesną sztukę ludową i rękodzieło, ale obszar ich zainteresowań artystycznych nie ogranicza się do jakiejś dziedziny sztuki; nie poszukują i nie wyrażają żadnej idei; rejestrują przejawy sztuki i artystycznej kreatywności jako motoru życia; wspierają wiejskich artystów.
 

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Ręką Dzieło

Stowarzyszenie Teatr wiejski Węgajty

Stowarzyszenie Teatr Wiejski Węgajty powstało w 1986 roku. Zasadniczy skład stanowiący obsadę większości przedstawień, w chwili obecnej stanowi sześć osób: Erdmute i Wacław Sobaszkowie, Małgorzata Dżygadło-Niklaus i Wolfgang Niklaus, Witold Broda oraz Katarzyna Krupka. Wszyscy ci artyści, choć związani z kulturą wiejską pochodzą z miast. Być może właśnie dlatego, iż nie wyrośli oni z kultury wiejskiej, którą się zajęli, pozbawieni byli jej stereotypów i uprzedzeń. Potrafili spojrzeć na kulturę wiejską, a więc ludową, w sposób absolutnie obiektywny, wyzyskując z niej najlepsze, uniwersalne cechy stanowiące o jej sile. Teatr z Węgajt nie ogranicza się do czerpania jedynie z lokalnej, warmińskiej tradycji, choć i do niej chętnie sięga. W swej artystycznej wizji posługuje się elementami sztuki ludowej z różnych stron Polski, Europy, czy nawet świata. Co ważniejsze, sięga on po te elementy tradycji ludowej, która właśnie odchodzi w zapomnienie wraz z ostatnimi, najstarszymi jej uczestnikami. Teatr Węgajty wskrzesza dawną, ludową obrzędowość odsłaniając jednocześnie jej drugie oblicze. Ukazuje, że pod zasłoną pełnej ekspresji gestów, muzyki, ludowych przypowieści, kryją się treści głębsze, treści bardziej ogólne.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Teatr wiejski Węgajty

Stowarzyszenie "Nasza Wieś"

ImageImage

Stowarzyszenie "Nasza Wieś"

Stowarzyszenie "Nasza wieś" rozpoczęło swoją działalność dnia 24 kwietnia 2001 r. Swoim zasięgiem obejmuje wieś Frączki oraz okoliczne miejscowości: Gradki, Studziankę i Tuławki
Wieś nasza leży w gminie Dywity, 24 km od Olsztyna .
Członkami Stowarzyszenia (20 osób) są przede wszystkim mieszkańcy wsi, którzy wspólnie chcieliby zmienić jej oblicze, znaleźć nowe możliwości rozwoju swego i swoich dzieci.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie "Nasza Wieś"

Towarzystwo Rozwoju Gminy Stawiguda "Wspólny Dom"

Image

Towarzystwo Rozwoju Gminy Stawiguda zajmuje się:

 1. podejmowaniem działań służących gospodarczemu i kulturowemu rozwojowi gminy Stawiguda
 2. tworzeniem warunków dla pogłębiania łączności organów samorządu terytorialnego gminy Stawiguda z jej społecznością
 3. integracją środowisk wiejskich
 4. reprezentowaniem środowiska mieszkańców gminy w kontaktach z samorządem terytorialnym i administracją rządową
 5. uczestnictwem w opracowaniu długofalowych planów rozwoju gminy
 6. propagowaniem idei samorządności i budową społeczeństwa obywatelskiego
 7. wspieraniem dzieci i młodzieży w rozwoju osobistym, społecznym i zawodowym
 8. przygotowaniem młodzieży do pracy samorządowej
 9. charytatywną działalnością na rzecz społeczeństwa gminy Stawiguda
 10. działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 11. współuczestniczeniem w rozwoju gminy w kierunku turystyki wiejskiej i agroturystyki na terenie gminy

Kontakt:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Stawiguda
"Wspólny Dom"
11-034 Stawiguda, Tomaszkowo 9
Tel.: 0601 677 661

Towarzystwo Przyjaciół Jezioran

Image

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ JEZIORAN
ul. Marii Konopnickiej 13d, 11-320 Jeziorany
Władze stowarzyszenia :
Prezes - Zbigniew Sadza
Viceprezes - Krystyna Banasiuk
Viceprezes - Danuta Lasiuk

Stowarzyszenie powstało w 1999 roku. Główne nasze cele to: upowszechnianie wiedzy o przeszłości regionu oraz rozwijanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji mieszkańców. Tym celom służyły podejmowane przez nas działania w latach 1999 - 2002. Organizowaliśmy rajdy rowerowe po terenie gminy Jeziorany, które przybliżały szczególnie ludziom starszym i młodzieży zabytki historyczne i pomniki przyrody.
W czerwcu 2001 roku zorganizowaliśmy "Dzień Regionalny". Wystąpiły miejscowe zespoły folklorystyczne, prezentowano prace twórców ludowych, odbył się odczyt ks. prof. Alojzego Szorca, rozstrzygnięto konkurs plastyczny i fotograficzny pt. "Czy znasz swoje miasto i gminę". Dla szkół podstawowych i gimnazjum odbyły się finały konkursu "Wiedzy o regionie".

Czytaj więcej: Towarzystwo Przyjaciół Jezioran