• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Tożsamość ziemi warmińskiej

Materiały konferencyjne

Tożsamość ziemi warmińskiej

W dziale "Tożsamość ziemi warmińskiej" prezentujemy Państwu wybór materiałów konferencyjnych z konferencji "Tożsamość ziemi warmińskiej", która odbyła się w dniu 21 maja 2005r. w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Zawodowa Wszechnica Warmińska z Lidzbarka Warmińskiego. Zamieszczone tu referaty znalazły się w publikacji: Tożsamość ziemi warmińskiej - monografia, pr. zb. pod red. M. Dziugieł-Łaguny, M. Łonyszyn, M. Pawelca, Lidzbark Warmiński 2005. Bardzo dziękujemy organizatorom konferencji za pozwolenie na umieszczenie na naszych łamach tych materiałów.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Tożsamość ziemi warmińskiej - seminarium

W dniu 21 maja 2005 roku w Lidzbarku Warmińskim odbyła się zorganizowana przez Wszechnicę Warmińską – Wyższą Szkołę Zawodową i Starostę Lidzbarskiego, konferencja naukowa pod tytułem „Tożsamość ziemi warmińskiej”.

Konferencja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12. W jej trakcie mieliśmy możność zapoznać się z wielce interesującymi wykładami, w większym, bądź mniejszym stopniu oscylującymi wokół problematyki tożsamości Warmii. W swym referacie „Kilka uwag o ładzie przestrzennym” prof. Wiesław Gruszkowski z pasją i humorem opowiadał o organizowaniu przestrzeni w trakcie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, dając też krótki przegląd koncepcji organizacji przestrzeni poczynając od czasów antycznych.

Czytaj więcej: Tożsamość ziemi warmińskiej - seminarium

M i T.M. Łaguna - Uwarunkowania tożsamości Warmii

Niniejszy referat prof. prof. Mirosława Łaguny i Teresy Marii Łaguny pochodzi z publikacji Tożsamość ziemi warmińskiej - monografia, pr. zb. pod red. M. Dziugieł - Łaguny, M. Łonyszyn, M. Pawelca, Lidzbark Warmiński 2005.

prof. Mirosław Łaguna, prof. Teresa Maria Łaguna
Systemowe, społeczno-gospodarcze uwarunkowania tożsamości Warmii

W latach 90. w Unii Europejskiej zarysowano program odejścia od polityki rozwoju poszczególnych sektorów i przechodzenia na politykę rozwoju regionów (Buckwell A. 1998 i 1999). Jednocześnie w Polsce obserwowano postrzeganie regionalnych problemów i szans rozwoju jako bardziej skutecznych od strategii (Kamiński W., 1998).

Czytaj więcej: M i T.M. Łaguna - Uwarunkowania tożsamości Warmii

Józef Koc - Krajobraz Warmii

Niniejszy referat prof. Józefa Koca pochodzi z publikacji Tożsamość ziemi warmińskiej - monografia, pr. zb. pod red. M. Dziugieł - Łaguny, M. Łonyszyn, M. Pawelca, Lidzbark Warmiński 2005.

prof. Józef Koc, Krajobraz Warmii

Warmia jest pojęciem historycznym, etnograficznym ale i po części geograficznym. W przeszłości wyróżniała się geograficznie, gospodarczo, religijnie. Przez 750 lat funkcjonowała jako wyodrębniony organizm gospodarczy. Ludność Warmii mimo jej napływowego charakteru (i to w kilku etapach historii) bardzo chętnie kultywuje tradycje (tej ziemi), próbuje nawiązywać do historycznych korzeni. Granice Warmii w miarę precyzyjnie wyznaczono w przeszłości, a próby ich naruszania były powodem poważnych sporów aż do pozwów przed sąd papieski [Szorc, 1991]. Obecnie mimo ciągłej obecności pojęcia Warmii nastąpiło w świadomości społecznej zatarcie jej granic geograficznych i o ile łatwo wymienia się ośrodki miejskie to już trudniej odpowiedzieć jak daleko sięga ono w krajobrazie wiejskim. Warmia kształtowała się w odmiennych warunkach fizjograficznych niż otaczające ją Mazury. Środowisko geograficzne Warmii odbieramy poprzez jej oryginalne krajobrazy.

Czytaj więcej: Józef Koc - Krajobraz Warmii

Adam Sierzputowski - Wzmacnianie tożsamości Warmii

Konieczność integracji samorządów...

Niniejszy wybór z referatu Pana Starosty Powiatu Olsztyńskiego Adama Sierzputowskiego pochodzi z publikacji Tożsamość ziemi warmińskiej - monografia, pr. zb. pod red. M. Dziugieł - Łaguny, M. Łonyszyn, M. Pawelca, Lidzbark Warmiński 2005.

Konieczność integracji samorządów lokalnych do wzmacniania tożsamości Warmii

Wstęp
Przez blisko pół wieku nie notowano potrzeby budowania tożsamości Warmii. Nie zależało na tym nowym mieszkańcom tej ziemi, a wiedzę o Warmii przysłaniała nazwa Warmia i Mazury, w której Mazury wiodły prym. (...) Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło nowe możliwości przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego. Wykorzystanie tych możliwości zależy od siły podmiotów ubiegających się o pomoc, stąd budzenie się świadomości o potrzebie integracji samorządów oraz dostrzeżenie walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych Warmii jako podstawy do tworzenia produktu regionalnego. Ułatwieniem procesu integracji byłoby utworzenie Powiatu Warmińskiego obejmującego cały obszar Warmii.

Czytaj więcej: Adam Sierzputowski - Wzmacnianie tożsamości Warmii

Budowanie tożsamości Warmii

Niniejszy artykuł pochodzi z publikacji Tożsamość ziemi warmińskiej - monografia, pr. zb. pod red. M. Dziugieł - Łaguny, M. Łonyszyn, M. Pawelca, Lidzbark Warmiński 2005.

Wanda Łaguna (Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM)
Agnieszka Jaszczak (Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM)
Marian Juszczyński (Starostwo Powiatowe w Olsztynie)
Szymon Drej (Starostwo Powiatowe w Olsztynie)

"Dom Warmiński" - budowanie tożsamości regionalnej Warmii
"Warmian House" - building of regional identity of a Warmia

Czytaj więcej: Budowanie tożsamości Warmii